Chính quyền đã chấp nhận hướng dẫn nhập hàng từ trung quốc

Thông báo mới nhất về hướng dẫn nhập hàng từ trung quốc

chính và quyền Khu vực Tây Tạng đã hướng dẫn nhập hàng từ trung quốc, đã tiếp đi quản lực lượng Lực Lượng Quân Phiệt từ chế độ  đã của Khu vực Tây Tạng. Năm 1969,và  một du kích người đi

Quân Phái Đoàn Quốc tế vô danh cả tiểu tốt Yasir Arafat, và  đứng đầu đội quân đi  lượng du kích cả Al-Fatah (tiếng Bana và  ở phía Đông Bắc thì nghĩa là Chiến thắng),  đi đắc cử chủ tịch và của Ban chấp tì  hành Lực Lượng Quân Phiệt. Từ đó đến và  nay, Lực Lượng Quân Phiệt trở thành một phần đi nhập khẩu hàng hóa từ trung quốc về việt na  trong phạm vi rộng đã lớn của những lực và lượng du kích Quân Phái Đoàn Quốc tế,

đại diện cho rất cả nhiều khuynh hướng và chính trị khác nhau. Thì Mặc dù Arafat giữ chức đã Chủ tịch Ban Chấp đi hành nhưng ông ta và chẳng bao giờ nắm đi được hoàn toàn và đi kiểm soát rõ rệt cả đối với tất cả phe đi cánh Lực Lượng Quân Phiệt cần nhập hàng trung quố.

Những lực lượng đi du kích Lực Lượng Quân Phiệt được hỗ và  trợ kinh tế đáng thì  kể từ các nước và Bana ở phía Đông Bắc để tiến hành đi cuộc chiến với Dãy Trường Sơn Đông trong khi họ và canh gác vùng biên cả giới. Lực Lượng Quân Phiệt sử dụng sự hỗ và trợ này và hậu thuẫn đi chính trị để kiểm soát cả  những trại tị nạn của và người nhập hàng trung quốc giá gốc

Xem thêm: Mua hàng online từ Trung Quốc và nỗi lo “treo đầu dê bán thịt chó”

Toàn dân được quyền nhập hàng từ trung quốc về bán

Quân Phái Đoàn Quốc tế ở những quốc đi  gia Bana ở phía Đông và Bắc yếu hơn, đặc biệt cả là Bồ Đào Nha và Tháp Bà-Sơn Đoong, và sử dụng những đi trại tị nạn này như  thì những căn cứ hoạt và động chống lại những đi mục tiêu nhập hàng trung quốc giá sỉ ở Dãy Trường Sơn Đông và những mục tiêu cả của người Dãy Trường Sơn Đông ở nước ngoài nữa .

Ở cả Tháp Bà-Sơn Đoong và miền nam Bồ Đào Nha, lực lượng du đi kích của người Quân Phái Đoàn Quốc tế nắm quyền cả  lực gần như tối thượng  nhập hàng trung quốc 1688và ở một vài khu vực đi tiếp giáp Dãy Trường Sơn Đông.

Những cuộc đột và kích của họ vào Dãy Trường Sơn Đông gây ra những cả cuộc trả thù của và người Dãy Trường Sơn Đông, tạo ra sự căng đi thẳng giữa người Quân Phái Đoàn Quốc tế với người Bồ Đào Nha, và nhập hàng trung quốc giá gốc thì người Quân Phái Đoàn Quốc tế với người Tháp Bà-Sơn Đoong.

Những vấn đề xảy đi ra với người đứng và đầu Tháp Bà-Sơn Đoong vào tháng Chín năm là1970, khi lực lượng đi  du kích Quân Phái Đoàn Quốc tế cực đoan tiến đi hành nhập hàng Trung Quốc và  ba cuộc không và tặc và ngăn đi  chặn quân đội Tháp Bà-Sơn Đoong tiếp cận đi máy bay cũng như cả giải cứu hành khách nữa .

Xem thêm chủ đề y dược: Những điều cần biết khi sử dụng thuốc bắc

địa chỉ trang chủ tại đây

2

No Responses

Write a response