chính sách ưu đãi Căn hộ Gold Tower

Tuy vậy, Căn hộ Gold Tower vẫn băn khoăn trong việc quy định lợi nhuận định mức tối đa: Trong khi nhu cầu rất cao, cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng được – Nhà ở xã hội có mức giá 5-6 triệu/m2 đảm bảo sẽ bán được dễ dàng, thì việc quy định lợi nhuận định mức tối đa sẽ không thực sự hấp dẫn được những nhà đầu tư có thế mạnh về vốn (đầu tư hoàn toàn bằng vốn của mình) và nhà đầu tư Căn hộ Gold Tower có thế mạnh về công nghệ mới, quản lý tốt vì Giá thành thấp > giá bán thấp > lợi nhuận thu được trên 1 m2 nhà cũng thấp theo.
Thị trường chấp nhận giá nhà của nhà đầu tư A cũng như của nhà đầu tư B là 6 triệu/m2 và nhà đầu tư B đã bán được với giá đó. Nay nhà đầu tư A có đủ vốn, thiết bị và ứng dụng công nghệ mới, quản lý tốt nên giá thành giảm được 0,5 triệu/m2 – chả lẽ bắt nhà đầu tư A bán với giá thấp hơn nhà đầu tư B 0,5 triệu/m2. Vậy thì A thu hồi vốn đã đầu tư vào công nghệ, cải tiến tổ chức quản lý… bằng cách nào đây ? Thì rõ là không là không tính thì mới hạ giá thành để đáp ứng túi tiền người mua nhà chứ!, nếu lại còn tính thì có mà CDT Căn hộ Gold Tower lãi to. Tất cả đều nhằm 1 mục đích lớn nhất là quản lý giá, hạ giá tối đa có thể để đáp ứng yêu cầu vĩ mô là giảm nhiệt thị trường bất động sản, khuyến khích nhà đầu tư thực hiện càng nhiều dự án càng tốt chính là để đưa ra lượng cung lớn cho thị trường, bao trùm nhu cầu đầu cơ, đưa sản phẩm tới tận … toa let người cần thực sự! vậy thôi!

1

No Responses

Write a response