Chung cư Gold Tower đẹp tốt rẻ

nếu của Chung cư Gold Tower chắn chắn 100% là tôi sẽ xây dựng nhà ở thương mại. Nhà ở xã hội được xây dựng trên quỹ đất dành cho nhà nước (của dự án mình hoặc của dự án khác >10ha) rồi chứ không còn phải của Chung cư Gold Tower nữa. xem lại các pháp lý khi giao đất làm dự án, Ví dụ 1 dự án >10ha thì phải chừa 20% đất ở để xây dựng nhà ở xã hội. Nếu quyết định giao đất bắt chủ đầu tư xây dựng luôn thì họ phải xây.
nếu quyết định giao đất không bắt buộc xây hoặc nhà nước lấy phần đất này giao công ty khác xây thì chủ đầu tư khu đất này không phải xây.  Ví dụ Dự án A đầu tư nhà ký túc xá cho sinh viên có sử dụng vốn vay:
Nếu vay không ưu đãi thì tiền lãi phải trả là 3 tỷ đồng.Nhưng dự án này được vay ưu đãi và tiền lãi phải trả chỉ là 1 tỷ đồng.
Theo Chung cư Gold Tower tiền lãi vay được tính vào chi phí của dự án là 3 tỷ hay 1 tỷ đây???
Theo Chung cư Gold Tower, khoản chênh lệch : 3 tỷ – 1 tỷ = 2 tỷ chính là khoản ưu đãi của NN cho dự án, Chủ đầu tư không được tính vào giá thành đâu. Ưu đãi của NN trong các dự án này là nhằm mục đích làm giảm giá thành, mang lại lợi ích cho người sử dụng, người có thu nhapạ thấp chứ không nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư và không có nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư. tớ đồng ý mục đích của nhà ở xã hội là nhà ở đem lại lợi ích cho người thu nhập thấp,và giảm áp lực cho nhà nước nhưg việc có ý nghĩa đối với nhà đầu tư,chỉ có điều là ko phải lợi ích trước mắt nhìn thấy ngay được mà là lợi ích lâu dài.

1

No Responses

Write a response