Sứ bát tràng được nhiều bà nội trợ sử dụng

Lại Hương  bị  Phân vũ khí thuật của Tiều Thân Đông ấm tử sa đánh không kịp đỡ, rụng rời cả tay chân. Tiều Thân Đông  quát lên tiếng rồi đâm thẳng chiêu ngay bụng Lại Hương , thế vũ khí bộ ấm trà tử sa thật dũng mãnh và lanh lẹn.

Lại Hương  cả kinh, thấy tránh né thì không còn kịp nữa, mà chống đỡ thì cũng bán ấm tử sa http://gomhailong.vn/am-tra-tu-sa không xong vì thanh vũ khí của nữ nhân  đã lỡ đà lơ lửng trên không vì đã lỡ dồn hết sức vào nhằm chống đỡ chiêu vũ khí khác của Tiều Thân Đông . Nhưng chẳng ngờ đó chỉ là hư chiêu, mà Lại Hương bộ ấm trà tử sa đã mắc hởm.

Đang lúc nguy cấp, Lại Hương  bộ ấm trà tử sa nghe đàng sau có tiếng người, rồi bóng người ấm trà tử sa xuất hiện rồi xoảng tiếng, thanh vũ khí của Tiều Thân Đông  đã bị đánh bạt sang bên. Lại Hương  cả mừng khi nhìn ra đó chính là Thường Phiến Thiên , thầy  của nữ nhân . Lại Hương ấm trà tử sa đoán chắc thầy  đã nghe thấy tiếng nữ nhân  cầu cứu nên đến tiếp viện. Thừa lúc Tiều Thân Đông  khựng lại cái, Lại Hương ấm trà tử sa nhảy phóc cái ra đứng gọn gàng đàng sau lưng Thường Phiến Thiên .

Mọi người lại muốn đến làng gốm bát tràng

Tiều Thân Đông  thấy Lại Hương  đứng đàng sau lưng Thường Phiến Thiên  thì ấm tử sa đoán chắc ông là thầy  của nữ nhân . Nghĩ vậy, nữ nhân  liền múa vũ khí xông tới giao đấu với Thường Phiến Thiên . Qua vài hiệp, Tiều Thân Đông  thấy rõ vũ khí pháp của Thường Phiến Thiên  chẳng ấm tử sa khác với Lại Hương  chút nào, hẳn là người cùng môn phái.

Mọi người lại muốn đến làng gốm bát tràng

Tuy nhiên, vũ khí thuật của Thường Phiến Thiên  thật vững vàng hơn Lại Hương  gốm bát tràng rất nhiều. Mặc cho Tiều Thân Đông  xuất chiêu thần tốc bao nhiêu, Thường Phiến Thiên  vẫn ung dung từ tốn mà chống đỡ giống chẳng chút phí sức. Đánh thêm vài hiệp nữa, Tiều Thân Đông  gốm bát tràng nhận thấy rõ là bao nhiêu thế của  Phân vũ khí thuật của nữ nhân mua ngay gốm mỹ nghệ đều bị Thường Phiến Thiên  chế ngự hết cả, và mình bắt đầu bị lép vế dần dần.

Lại Hương  đứng sang bên nhìn cả mấy người so vũ khí mà lòng say mê, xem hoài sứ bát tràng không chớp mắt. Nữ nhân  hết sức khôn lanh và quỷ quyệt, biết rằng đây là cơ hội tốt cho nữ nhân  mục kích được những cái linh diệu trong sứ bát tràng vũ khí thuật mà thầy  chưa truyền hết cho nữ nhân , và Đồng thời sứ bát tràng cũng là dịp may để cho nữ nhân  quan sát vũ khí pháp của Tiều Thân Đông  tường tận để rút tỉa những ưu và khuyết điểm sứ bát tràng có lợi cho nữ nhân  về sau. Thật là nhất cử lưỡng tiện!

Lại Hương  thấy thầy  sử dụng chiêu cũng chẳng khác gì nữ nhân , chỉ khác gốm bát tràng là công lực của ông trên hẳn nữ nhân  bậc.

2

No Responses

Write a response